Lotto
Mercedes
Dynafit

Biegi kwalifikacyjne do VI edycji w 2023r.

W latach 2019-2023 (do dnia zapisów na Bieg w lutym 2023) należy zebrać:

  • 9 punktów ITRA w maksimum trzech biegach. Wszystkie biegi muszą mieć przyznaną wartość w skali górskiej „mountain level” przynajmniej 4, ALBO
  • 8 punktów ITRA w maksimum dwóch biegach. Oba biegi muszą mieć przyznaną wartość w skali górskiej „mountain level” przynajmniej 4, ALBO
  • 6 punktów ITRA w jednym biegu. Bieg musi mieć przyznaną wartość w skali górskiej „mountain level” przynajmniej 8.

Biegi z przyznaną punktacją ITRA znajdują się na stronie ITRA

Wartość punktową biegów górskich, które nie mają przyznanych punktów ITRA lub ich trasa została skrócona, mierzymy wzorem: do długości trasy w kilometrach dodajemy przewyższenie w metrach i dzielimy przez 100. W zależności od wyniku, wartość biegu wycenia się według punktacji:

1 punkt dla wartości pomiędzy 25 a 39,
2 punkty dla wartości pomiędzy 40 a 64,
3 punkty dla wartości pomiędzy 65 a 89,
4 punkty dla wartości pomiędzy 90 a 139,
5 punktów dla wartości pomiędzy 140 a 189,
6 punktów dla wartości powyżej 190.
(Np. wycena biegu o długości 80km z przewyższeniem +4000m wyniesie: 80+4000/100=120, czyli 4 punkty.
Z tych biegów należy zebrać bezwzględnie minimum 9 punktów.)

Punkty za biegi w skali ITRA można łączyć z biegami nie punktowanymi w skali ITRA. Nie przyznajemy punktów dwa razy za ten sam bieg - nawet ukończony w dwóch różnych latach. Nie przyznajemy punktów za tzw. biegi wirtualne.

Zawodnicy, którzy ukończyli jedną z poprzednich edycji Biegu Granią Tatr, są zwolnieni z konieczności zebrania punktów kwalifikacyjnych.

Życzymy powodzenia w treningach i losowaniu :)
Organizatorzy

Tatrzański Klub Narciarski
TATRA TEAM
ul. Piłsudskiego 63A
34-500 Zakopane
NIP 7361600469
REGON 492921440

Kontakt z biurem

Justyna Żyszkowska

Przygotowanie trasy

Mariusz "Gienek" Rogus

Media, marketing

Monika Strojny

Kontakt z biurem

Justyna Żyszkowska

Przygotowanie trasy

Mariusz "Gienek" Rogus

Media, marketing

Monika Strojny